Welkom!

Bosland Advies & Projectmanagement (kortweg BAPM) brengt complexe zaken in uw organisatie terug tot heldere bestuurlijke keuzes. Hiermee wordt de ambtelijke top en het bestuur van uw organisatie ondersteund bij het kiezen of realiseren van strategische veranderingen.

Werkwijze
BAPM verbindt de strategische, tactische en operationele laag in uw organisatie en betrekt daar ook externe belanghebbenden bij  in een vooraf gedefinieerd proces. Hierdoor worden verrassingen beperkt en weet iedereen waar hij aan toe is.  Dit voorkomt dat trajecten verzanden
 
 

 

in discussie. Gelijktijdig wordt ruimte gecreëerd  voor het behalen van de gestelde doelen.

Veiligheidssector
In de veiligheidssector werkt BAPM samen met Berenschot.